آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

استخوان ماهي

 

ليلا برايت مى‏گويد:

قورت دادن استخوان ماهى در خواب، دلالت بر تنفر دارد.

www.aradpardaz.com