آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انسان نخستين

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى انسان‏هاى اوليه در خواب، نشانه‏ى مخالفت اطرافيان با شما است. اگر در خواب خود را هم چون انسان‏هاى نخستين در غار ببينيد، به اين معنا است كه در رسيدن به اهداف خود موفق نمى‏شويد.

www.aradpardaz.com