آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تير چراغ برق

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تير چراغ برق در خواب، نشانه‏ى آن است كه مسؤوليت مهمى را بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را روى تير چراغ برق ببينيد، به اين معنا است كه بايد دقت بيشترى كنيد تا به دام دشمنان نيافتيد.

www.aradpardaz.com