آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب کدر وکثيف

 

ليلا برايت مى‏گويد:

آب كثيف و كدر نيز نشانه‏ى روابط مشكوك و نامطمئن است.

www.aradpardaz.com