آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مرد يا زن مسن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن مرد يا زن مسن در خواب ، علامت آن است كه اگر خونسردي و آرامش روحي خود را حفظ نكنيد ، دچار نگرانيها و پريشاني بسيار خواهيد شد .

www.aradpardaz.com