آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

استاد دانشگاه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن استاد دانشگاه در خواب، معنايش آن است كه به خاطر بى‏دقتى و بدشناسى دچار خطر مى‏شويد.

www.aradpardaz.com