آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تغذيه حيوانات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه به حيوانات غذا مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

www.aradpardaz.com