آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

ورق هاي پاسور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ورق‏هاى پاسور در خواب، بيانگر درگيرى با مشكلات است.

www.aradpardaz.com