آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوزاد قورباغه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب نوزاد قورباغه ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

www.aradpardaz.com