آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تسويه حساب مالي

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب بينيد كه با كسى تسويه حساب مالى مى‏كنيد، به اين معنا است كه عده‏اى از موفقيت‏هاى شما ناراحت هستند و قصد دشمنى با شما را دارند.

www.aradpardaz.com