آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تکنسين آزمايشگاه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تكنسين آزمايشگاه در خواب، نشانه‏ى آن است كارى را كه در پيش گرفته‏ايد با موفقيت به پايان مى‏رسانيد.

www.aradpardaz.com