آدرس  متفرقه >

طالع بيني ازدواج

 

تست روانشناسي مخصوص مجردها

 

در بين ما افرادي وجود دارند که مجردند و ترجيح مي دهند هر چه زودتر تشکيل خانواده بدهند، اما در اين بين هستند اشخاصي که ترجيح مي دهند همچنان مجرد بمانند و يا دير تر ازدواج کنند. بايد اشاره داشت در بيشتر افرادي که تشکيل خانواده مي دهند ميل به ازدواج احساس مي شود، يعني زماني که اين احساس در آنها به وجود آمد تشکيل خانواده مي دهند… حال شايد شما بپرسيد، اين نياز را چگونه بايد در وجود خودمان بشناسيم تا ازدواج کنيم… آيا اصلاً چنين احساسي در ما به وجود مي آيد يا نه؟ تست هاي زير را پاسخ دهيد تا متوجه شويد که در وجودتان چنين ميلي داريد يا خير؟

 
۱- آيا زماني که مادر و پدري را به همراه فرزند کوچکشان مي بينيد، غبطه مي خوريد؟

الف) بله

ب) خير

ج)گاهي اوقات

۲- آيا زماني که يک زوج جوان را در حال خنده مي بينيد، افسوس مي خوريد؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۳-آيا همچون گذشته از اوقات تنهايي تان لذت مي بريد؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۴- زماني که در جمع دوستان متاهل هستيد،به خود مي گوييد که اي کاش من هم متاهل بودم؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۵-آيا شده که تا به حال حضور شخصي از جنس مخالف، شما را دگرگون کند؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۶- آيا تا کنون به اين موضوع فکر کرده ايد که تنهايي ديگر بس است؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۷-آيا تا کنون برايتان پيش آمده که شادي تان را بخواهيد به کسي از جنس مخالف، انتقال دهيد؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۸- آيا شما موسيقي هاي آرام گوش مي دهيد؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۹- آيا شده زماني که پشت ويترين يک فروشگاه هستيد، احساستان به شما بگويد براي کسي هديه اي بخريد؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۱۰- آيا رنگ زندگي براي شما تغيير کرده است؟ اميدواريم که حضور شخصي زندگي تان را دگرگون کند.

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۱۱- آيا شده در چند ماه اخير، لبخند فردي، اميد را در دلتان زنده کند و نگاه شما به زندگي تغيير کند؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۱۲- زماني که پدر مادرتان مي گويند، ديگر زمان ازدواج فرا رسيده است، اخم نمي کنيد؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۱۳- آيا به تازگي در خيالتان مراسم خواستگاري را مرور مي کنيد؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

۱۴- آيا اخيرا برايتان پيش آمده عاشق کسي شده باشيد، اما حجب و حيا اجازه ندهد، آن را با او در ميان بگذاريد؟

الف)بله

ب)خير

ج)گاهي اوقات

نتيجه:

اگر از ۱۴ پرسش بالا به ده گزينه پاسخ بلي داده ايد، به اين معني است که نياز به ازدواج در وجودتان احساس شده است و اگر به ده گزينه پاسخ خير داده ايد، به اين معني است که نياز به ازدواج هنوز در وجودتان احساس نشده است و اگر به هفت گزينه پاسخ گاهي اوقات داده ايد به اين معني است که هنوز سر در گم هستيد و نمي دانيد که بايد ازدواج کنيد يا نه، همچنان مجرد بمانيد.

 

خطاهاي دخترانه در ازدواج

 

12 مورد وجود دارد که دختر خانمها را در همان شروع انتخاب و تصميمگيري براي ازدواج به اشتباه مياندازد. به عبارت ديگر، بايد براي انتخاب همسر مناسب از اين 12 خطا دوري کنيد:

 

1- تهيه يک فهرست بلند بالا از خصوصيات همسر مورد نظر با تمام جزئيات و ريزهکاريها اشتباه است. درست است که بايد فردي را انتخاب کنيد که خصوصيات او به نظرات شما شبيهتر باشد اما اگر زياده از حد محافظهکارانه عمل کنيد و تمام زير و بم او را مورد قضاوت قرار دهيد، بالاخره مواردي پيش ميآيد که با فهرست شما همخواني ندارد و همين موضوع باعث ميشود به دليل مسائل جزئي، فرد مورد نظر را قبول نکنيد.

 

2- اگر تا يک سني ازدواج نکردهايد و حالا فکر ميکنيد دير شده و ديگران شما را زير ذرهبين قرار دادهاند و بعد فقط به همين دليل، فورا به يک خواستگار بله ميگوييد، اشتباه ميکنيد.

 
3- مقايسه هميشه کار را خراب ميکند. اگر دائم خواستگارها را با هم يا با ساير افرادي که اطرافتان هستند و مورد تاييد شما قرار گرفتهاند، مقايسه کنيد، مطمئنا نميتوانيد تصميم درستي بگيريد.

 

4- اگر از آن دسته آدمهايي هستيد که دو دستي به غم و غصه يا گذشته چسبيدهايد، اشتباه ميکنيد. اگر به هر دليل موقعيتهايي را در گذشته از دست دادهايد، ديگر به آن فکر نکنيد. پويا باشيد و خودتان را براي آينده آماده کنيد.

اگر به هر دليل موقعيتهايي را در گذشته از دست دادهايد، ديگر به آن فکر نکنيد پويا باشيد و خودتان را براي آينده آماده کنيد

 

5- بعضيها به خودشان اجازه نميدهند کسي را دوست داشته باشند و اين مساله برايشان مشکل ايجاد ميکند. مثلا ممکن است فردي از بسياري جهات مورد تاييد شما و دوست داشتني باشد اما به دليل حرف و حديثبيمنطق و دور از عقل ديگران، مورد تاييد خيليها قرار نگيرد. در اين شرايط اگر فرصت دوست داشتن و بله گفتن را از خودتان بگيريد، خطاي بزرگي مرتکب شدهايد.

 

6- گاهي بعضي دختر خانمها اعتماد به نفس پاييني دارند و فکر ميکنند پر از اشکال هستند و مورد تاييد ديگران قرار نميگيرند، در حالي که اگر به نکات مثبت خودشان توجه کنند، از خيليها بهتر به نظر ميرسند.

 

7- در مواردي، دختر خانمها انتظار دارند فورا عشق و علاقه شديد و رويايي بين آنها و همسر آيندهشان به وجود بيايد و به عبارتي طرف مقابل فورا يک دل نه صد دل عاشقشان بشود. وقتي چنين توقعي دارند و زلزله مورد نظر آنها اتفاق نميافتد، فورا دلسرد شده، عقب ميکشند. اگر انتظار داريد در همان برخورد اول يک رابطه شديد عاشقانه به وجود بيايد؛ جلوي اين ازدواج، يک پرچم قرمز بزرگ نگه داشتهايد. با اين کار واقعبيني را کنار گذاشتهايد، در حالي که دنياي ما کاملا واقعي است.

 

8- مرد ايدهآل زندگي شما با مردهاي به اصطلاح ايدهآل فيلمها کاملا فرق ميکند. به عبارتي منتظر چنين موجوداتي نباشيد، چون فقط به فيلمها تعلق دارند.

 

9- گاهي دخترها سراغ فردي ميروند که هيچ شباهتي به آنها ندارد و فقط به يک دليل خاص مورد تاييد آنهاست. يادتان باشد تنها با يک خصوصيت نميتوان زندگي کرد.

 

10- تمرکز روي نکات منفي خطاي بزرگي است. يادتان باشد اگر به هر دليلي درباره مردها احساسات منفي در شما وجود داشته، آنها را کنار بگذاريد و با ديدگاه مثبت، انتخابي مناسب داشته باشيد.

 

11- بعضي دختر خانمها که تحصيل و شغل مناسبي دارند، فکر ميکنند به دليل رفع نياز مالي ميتوانند از موضع بالا صحبت کنند و به کمک يک مرد احتياج ندارند. اين دختر خانمها با اين طرز تفکر سد بزرگي مقابل خودشان ايجاد ميکنند و نميتوانند درست انتخاب کنند، چون مدام ديگران را از خود ميرنجانند.

 

12- ايثار و فداکاري بيش از حد، به ديگران بيش از خود فکر کردن و نياز ديگران را به خود مقدم دانستن اشتباه بزرگي است که بعضي دخترها مرتکب ميشوند. اگر به هر دليل بار مسئوليتي به دوش شماست قبول؛ اما بايد اول به خودتان، نيازهايتان و آينده شخصيتان فکر کنيد و موقعيتها را از دست ندهيد.

 

ده محور مهم در گفتوگوهاي پيش از ازدواج

 
بيشتر مشاجرههاي لفظي ميان زن و شوهرها از حرفهايي که ميان آنها رد و بدل ميشود، برميخيزد؛ حرفهايي که يا نشاندهندهي اختلاف نظر دربارهي عقايد و سلايق آنهاست يا قرار است منجر به يک تصميم مشترک براي يکي از امور زندگي شود. اما چرا اين اختلافات در دوران آشنايي پيش از ازدواج مجال بروز پيدا نميکنند؟

 

دليل اول آن است که تا زماني که دو نفر زير يک سقف نروند و زندگي مشترکشان را شروع نکنند، کمتر ممکن است حرفهايي از اين دست پيش بيايد و دليل ديگر آنکه اگر هم پيش بيايد، رودربايستيها و ملاحظات باعث ميشود، طرفين حرف خود را فروبخورند.
پس اگر دختر و پسر در دوران آشنايي پيش از ازدواج در چنين مواردي حرفي پيش بکشند و بدون خودسانسوري و واقعبينانه نظر خود را بگويند و نظر طرف مقابل را بشنوند، ميتوانند دوران زناشويي بهتري را براي خود متصور باشند.

دقت کنيد که هيچيک از محورهاي پيشنهادي گفتوگو که در ادامه ميخوانيد، براي ارزشگذاري رفتار شما يا طرف مقابلتان نيست؛ هدف، تنها روشن شدن تفاوتها است. تفاوتهايي که اغلب يکي از اين سه حالت را دارند: مفيد و مکمل هم، قابل اغماض و مديريت، غيرقابل اغماض و مديريت

 

محاسن خانوادهها؛ محور اول

هر يک از طرفين، ابتدا از نظر خود، محاسن خانوادهاي را که در آن بزرگ شدهاست، برشمرده و سپس به طرف مقابل فرصت دهد تا بگويد آيا او هم مواردي را که بهعنوان ارزشها و محاسن خانوادهي همسر آيندهاش شنيده است، «ارزش» و «حُسن» ميداند؟

نکته: ممکن است رفتاري که شما هميشه بهعنوان يکي از خوبيهاي خانواده و اقوام خود ميپنداشتهايد، در نظر همسر آيندهتان، يک رفتار ناپسند يا مشکلساز تلقي شود

 

معايب خانوادهها؛ محور دوم

هريک از طرفين، ابتدا بايد بر اساس معيارهاي عرفي جامعه، معايب خانوادهاي را که در آن بزرگ شده است، برشمرده و بگويد که آيا اين معايب در زندگي شخصي و مشترک با همسر آيندهاش مشکلساز خواهد بود يا نه؟ (اگر مشکلساز خواهد بود، تا چه اندازه؟)

همچنين صادقانه بگويد که افکار و رفتار خودش نيز تحت تأثير اين خلقيات غلط خانوادگي هست يا نه؟ (اگر تحت تأثير است، تا چه اندازه؟)

سپس طرف مقابل بدون تعارف و رودربايستي بايد بگويد که آيا ميتواند با چنين روحياتي کنار بيايد يا نه؟

 

زمان بچه دار شدن؛ محور سوم

هريک از طرفين بايد نظر خود را دربارهي زمان بچهدار شدن بگويد

ممکن است شما معتقد باشيد بلافاصله پس از ازدواج بايد بچهدار شد. اين عقيده تنها مختص به کساني که دير ازدواج ميکنند و نگران فاصلهي سني خود و فرزندشان هستند نيست، بلکه کساني هم هستند که معتقدند با زود آمدن بچه، زن و شوهر بيشتر وابستهي هم ميشوند و رفتارهاي کودکانهي خود را  زودتر کنار ميگذارند.

در اين ميان عدهاي هم معتقدند همينطور که زندگي سر و سامان ميگيرد، بچهي زودآمده هم از آب و گل در ميآيد و همهي دردسرهاي اول زندگي با هم تمام ميشود.

اما شايد طرف مقابل شما از آنهايي باشد که معتقدند چند سال اول زندگي را بايد در غياب بچه خوش بود و گشت و گذار کرد يا از آنهايي که عقيده دارند تا رفاه کامل برقرار نشود، نبايد بچهدار شد. پس در اين موارد به صراحت صحبت کنيد.

 

تعداد بچهها؛ محور چهارم

هريک از طرفين بايد نظر خود را دربارهي تعداد بچهها بگويد

ممکن است شما معتقد به تکفرزندي باشيد و معتقد باشيد يک ده آباد بهتر از صد شهر خراب است و يا اصلا حوصلهي بيش از يک بچه را نداشته باشيد.
شايد هم برعکس؛ عقيده داشته باشيد که بچهي يکييکدانه، خل و ديوانه ميشود و بچه بايد همبازي داشته باشد و يا بيش از يکي باشد تا در سنين بالاتر تنهايي شما را بيشتر پر کند.
حالت ديگر اين است که شما معتقد به جوري جنس باشيد؛ يعني بگوييد بچهدار شدن را بايد حتيالامکان تا وقتي هم که فرزند پسر داشت و هم فرزند دختر ادامه داد.

پس عقيدهي خود را ـ هرچه که هست ـ در اين مورد پنهان نکنيد
.

تربيت بچهها؛ محور پنجم

هريک از طرفين بايد نظر خود را دربارهي نحوهي تربيت بچهها بگويند

ممکن است شما معتقد باشيد که هنوز هم روشهاي سنتي تربيت و سختگيري به بچه از همان سنين طفوليت، مطمئنترين راه براي حفظ او در مسير صحيح رشد فکري است.

شايد هم معتقد به روشهاي نوين تربيتي باشيد و يادگيري روش درست تربيت بچه را مستلزم مطالعهي کتابهاي روانشناسي تربيت بدانيد.

کساني هم هستند که ميگويند بايد کتابهاي تربيتي را خواند اما اين روشها را با در نظر گرفتن واقعيات و شرايط فرهنگي جامعه بهکار بست.

در هرحال فراموش نکنيد که در بحث تربيت، جدال سختگيران و آسانگيران و نيز نبرد سنت و مدرنيزم يکي از زمينههاي بروز اختلاف است.

دايرهي همدلي و پايبندي؛ محور ششم

همدلي و پايبندي براي هرکس تعريف خاص خود را دارد
ممکن است شما نوع برخورد يا نوع پوشش همسرتان در محافل خانوادگي يا عمومي را نشاندهندهي ميزان پايبندي او به زندگي مشترکتان بدانيد.
يا ممکن است شما به همسرتان اعتماد کامل داشته باشيد، اما باز هم بهخاطر ناپسند شمردن رفتارهاي برخي اشخاص ديگر ـ اعم از مرد و زن و فاميل و غيرفاميل ـ متوقع همدلي و همکاري او در محدود کردن ارتباطاتخود با آنها باشيد.
اين هم ممکن است که شما نگران گذشتهي نامزدتان باشيد.
اما درهرحال دو چيز را از ياد مبريد:
اول اينکه؛ هرگز نميتوانيد متوقع قطع ارتباط همسرتان با والدينش باشيد.
دوم اينکه؛ از ماجراهاي گذشتهي خود، آنچه را که ممکن است در آينده براي زندگي مشترکتان مشکلساز شود، ناگفته نگذاريد و متقابلا به نامزدتان نيز اين را يادآور شويد، اما در گذشتهي يکديگر بيش از اين جستوجو نکنيد
.

خرج کردن؛ محور هفتم

 

از نظر شما چه هزينههايي خرج لازم و چه هزينههايي خرج زائد هستند؟
ممکن است کاري که شما به حساب صرفهجويي خود ميگذاريد، همسر آيندهي شما به پاي خساست شما بگذارد.
در اطراف خود، چه کسي را ولخرج، چه کسي را خسيس و چه کسي را مدبر ميدانيد؟ نمونههايي از ولخرجي، خساست و تدبير آنها را مثال بزنيد.
مثلا ممکن است شما هدايا و کادوهاي متقابل مناسبتي را باعث افزايش محبت بين اعضاي خانواده يا اقوام بدانيد و ممکن است آن را نوعي ولخرجي و عرصهاي براي بروز چشم و همچشميها تلقي کنيد.
شايد هم نفس عمل را ستايش کنيد اما معتقد باشيد که بايد در هر مورد، فراخور حال عمل کرد.
يا ممکن است صرف ناهار و شام را در بيرون از منزل، يک تفريح خوب يا يک ولخرجي بيمورد به حساب آوريد.
نظرتان در مورد خرج کردن براي سرگرميهايي مثل مسافرت، شهربازي، سينما، تآتر، گالريهاي هنري و کنسرتهاي موسيقي يا ميهماني دادن چيست؟

 

پيشرفت مالي؛ محور هشتم

آيا شما فکر ميکنيد که طي هر يکسال بايد پيشرفتهاي مهمي در زندگيتان محقق شود يا در عرض کمتر از يک سال؟
آيا شما فقط خودتان را به عنوان مدير برنامههاي کاري و مالي خود قبول داريد يا همسرتان را نيز به عنوان کسي که از مسائل کاري و مالي شما خبر دارد، مشاور و حتي مدير خوبي براي برنامههايتان ميدانيد؟
به عنوان مثال؛ آيا شما فکر ميکنيد فعلا بيش از اين نميتوان براي تغيير شرايط مالي و ارتقاي وضعيت شغلي کاري کرد يا معتقديد که دو فکر بهتر از يک فکر جواب ميدهد و همفکري با همسرتان در اين مورد، ميتواند منشاء تحول باشد؟
آيا شما معتقديد که زن نيز بايد در اين مسير با شوهر خود همراه شود و بيرون از خانه شغلي داشته باشد؟
نهايت پيشرفت براي شما چيست؟ تصاحب يک خانهي مناسب و يک اتومبيل؟ تصاحب يک خانه مجلل در بالاي شهر و يک اتومبيل مدلبالا و يک ويلا در منطقهاي خوشآب و هوا؟ يا...؟

 

اوقات فراغت و امور منزل؛ محور نهم

 

به نظر شما ايام تعطيل و اوقات فراغت براي چه کاري است؟

امور منزل و کارهاي عقبافتاده؟ استراحت؟ تفريح؟ مطالعه؟ اهميت هرکدام از اين موارد براي شما چهقدر است؟ بيشتر اهل کداميک از اين کارها هستيد؟
آيا حاضريد وقتي که نياز به استراحت نداريد، بدون دلخوري از سر رفتن حوصلهتان، فرصت استراحت به همسرتان بدهيد؟
به نظر شما همکاري شوهر در انجام امور منزل ـ جمع و جور، رُفت و روب، شست و شو، آشپزي، خريد مايحتاج روزانه، امور بچهها و... ـ تا چهاندازه بايد باشد؟ براي روشن شدن اين ميزان، درصد بگوييد.
چه کارهايي براي اوقات فراغت روزانه و چه کارهايي براي ايام تعطيل مناسباند؟
تماشاي فيلم را در منزل ترجيح ميدهيد يا سينما؟
مطالعه را مفيد ميدانيد يا ضروري؟
چهقدر ميهماني رفتن يا ميهماني دادن را دوست داريد؟
دوست داريد چهمقدار از اوقات فراغت خود را دو نفري و چهمقدار از آن را در جمع دوستان و آشنايان بگذرانيد؟
چهقدر اهل سفر هستيد و چهگونه مسافرتي را دوست داريد؟
آيا قدم زدن در کوچهها و خيابانهاي شهر را دوست داريد؟
آيا...؟

 

صميميت و احترام؛ محور دهم

دايرهي پرهيز از توهين و حفظ احترام طرفين در هنگام بروز اختلافات و مشاجرههاي لفظي را چهگونه ترسيم ميکنيد؟
آيا درصورت بروز مشاجرهبا يک شخص، معمولا آن را محدود به موضوع مورد اختلافتان با او ميکنيد، يا کل شخصيت و کل رابطهاي را که با او داريد، زير سوال ميبريد؟
ابراز علاقه، عشق و محبتِ همسرتان به شما بايد چهگونه باشد؟ با حرفهاي محبتآميز؟ با دادن هديه؟ با کمک در انجام کارهاي شخصي شما؟ با ناز و نوازش و رفتارهاي زناشويي؟
توقع داريد همسرتان هرکدام از اين کارها را با چه فواصل زماني و در چه اوقاتي براي شما انجام دهد؟
تا چه اندازه آمادگي پيشقدم شدن براي انجام هرکدام از اين کارها را داريد و تا چه اندازه متوقع هستيد همسرتان در اين موارد پيشقدم شود؟

 

مرجع مطالب اين بخش مربوط به سايت

مي باشد جهت دريافت اطلاعات کامل به آنجا مراجعه فرماييد

www.aradpardaz.com